Anem a enumerar els factors a tenir en compte a l’hora de comprar un matalàs i quins són els que podem recomanar des de la nostra experiència.

L’elecció d’un correcte sistema de descans (s’anomena això al conjunt que formen matalàs+base+coixí) pot semblar una qüestió poc important, però no ho és, no en va passem gairebé un terç de la nostra vida estirats o dormint, el que converteix aquesta elecció en una cosa molt important que pot afectar la nostra salut.

El matalàs és l’element principal del sistema de descans i d’aquest dependrà en bona part que es mantinga la forma de la nostra esquena, i que el suport siga confortable i durador. És per això, que en aquest post ens centrarem en les propietats físiques que influeixen a l’hora d’escollir i comprar el millor matalàs que s’adapte a tu:

Fermesa: La sensació de fermesa depén de molts factors, des del pes, edat i alçada de l’usuari fins a les pròpies sensacions subjectives, de totes maneres hi ha una norma del CEN que determina la fermesa objectiva del matalàs en una escala que va de l’1 al 10 , sent 1 la fermesa màxima i 10 la menor.

La fermesa recomanable, segons estudis realitzats per la fundació Kovacs entre més de 300 usuaris, és la fermesa mitjana (entre 4 i 7 de fermesa) encara que, com dèiem, això dependrà de diversos factors:

En general per a nens petits és millor que la fermesa siga més gran (perquè s’acostumen a dormir cap per amunt, cosa que evitarà futurs problemes d’esquena posturals), així com en persones grans per facilitar la seva mobilitat al llit.

La fermesa òptima depén també de la zona del cos, ja que no és el mateix la fermesa necessària per a zones com els malucs i les espatlles (que necessiten menys fermesa i més adaptabilitat) que en zones com la lumbar que necessiten un cert suport per conservar la corba natural de l’esquena durant el son.

firmeza comparativa nucleo firmeza uniforme nucleo evolution

Adaptabilitat: L’adaptabilitat és molt important pel que déiem en el darrer paràgraf del punt anterior. Així la adaptabilitat dels materials ajuden a mantenir una correcta posició de l’esquena en una superfície plana.

Els materials de menys a més adaptabilitat són:

Molls -> Escumes convencionals -> Latex -> escuma viscoelàstica.

La combinació ideal és una base de suport ferm i que tinga en compte les diferents zones del cos, complementat amb una capa de material més adaptable.

El gruix de la capa superior adaptable dependrà principalment del pes, entenent que a major pes major hauria de ser aquesta capa perquè la capa inferior menys adaptable no empenta en excés en les zones més pesades del cos.

Adaptabilidad del material viscoelastico, tiempo de recuperación de la forma

Sensació Tèrmica: Tots no tenim la mateixa percepció de la temperatura i hi ha persones que no poden aguantar la calor i altres que es moren de fred a la mínima. En els matalassos aquestes sensacions són bàsiques a l’hora de seleccionar un idioma i encertar, les persones caloroses han de tendir a triar un punt de fermesa major ja que la superfície de contacte amb el matalàs en sistemes de fermesa alta és menor que en els de fermesa molt baixa , sempre entenent que és bàsica la higiene postural i que per a regular la temperatura tenim altres mitjans (bons llençols de cotó, Tencel amb poliuretà induït, etc).

Trobem la creença errònia que tots els matalassos de molls donen menys calor, però això no és cert ja que la majoria (si no tots) els matalassos de molls porten capes superiors d’escuma i encoixinats amb fibres, i són els mateixos que en els matalassos nous d’escumes o làtex. La variable que afecta és la fermesa principalment.

De tota manera les escumes tenen dues formes diferents de fabricació i les escumes modelades (produïdes en un motlle amb la forma final) solen donar més calor per la major adaptabilitat i per tenir una “pell” que fan que siguen menys transpirables que les escumes en continu.

Resistència i durabilitat: En el cas dels matalassos de molles la variable principal hauria de ser el gruix i qualitat dels molls, però és relatiu ja que com vèiem al final del paràgraf anterior, la majoria dels matalassos de molles tenen una capa superior d’espumació (convencional, làtex o Viscoelastico) que són les que marquen amb el seu gruix i densitat la qualitat del matalàs de molls.

En el cas de les escumes, el factor principal per a la durabilitat és la densitat dels materials, en principi la densitat mínima recomanable en els matalassos viscoelàstics és de 35 kg. per a la base i 55 kg. per a la capa superior de viscoelàstica.

Bé, com podeu vore hi ha diverses variables físiques (aquestes i altres que per no ser pesats no anem a enumerar, a més de ser més secundàries) a tenir en compte a l’hora de triar el millor matalàs però una de les més importants és tenir ” feeling ” amb ell, per això és molt important provar el temps necessari en el punt de venda o fins i tot millor provar una nit sencera (en VISCOFORM donem l’opció de provar sense cost * en algun dels hotels que disposen dels nostres matalassos).

També tenim a la nostra web un assistent que tenint en compte la nostra experiència et recomana entre els sistemes de descans que fabriquem quin és el que millor s’adaptaria a tu … ho vols provar? Assistent – mira quina és la millor opció per a tu i explica-nos-la.

Vamos enumerar los factores a tener en cuenta a la hora de comprar un colchón y cuales son los que podemos recomendar desde nuestra experiencia.

La elección de un correcto sistema de descanso (se suele llamar esto al colchón + base + almohada) puede parecer una cuestion poco importante, pero no lo es, no en vano pasamos casi un tercio de nuestra vida acostados o durmiendo, lo que convierte esta elección en algo muy importante que puede afectar a nuestra salud.

El colchón es el elemento principal del sistema de descanso y de él dependerá en buena parte que se mantenga la forma de nuestra espalda, y que el soporte sea confortable y duradero. Es por ello que en este post nos vamos a centrar en las propiedades físicas que influyen a la hora de elegir y comprar el mejor colchón que se adapte a ti:
.
Firmeza: La sensación de firmeza depende de muchos factores, desde el peso, edad y altura del usuario hasta las propias sensaciones subjetivas, de todas maneras hay una norma del CEN que determina la firmeza objetiva del colchón en una escala que va del 1 al 10, siendo el 1 la firmeza máxima y la 10 la menor.
La firmeza recomendable, según estudios realizados por la fundación Kovacs en mas de 300 usuarios, es la firmeza media (entre 4 y 7 de firmeza) aunque, como decíamos, esto dependerá de diversos factores:
En general para niños pequeños es mejor que la firmeza sea mayor (para que se acostumbren a dormir boca arriba, lo que evitara futuros problemas de espalda posturales), así como en personas mayores para facilitar su movilidad en la cama.
La firmeza optima depende también de la zona del cuerpo, ya que no es lo mismo la firmeza necesaria para zonas como las caderas y los hombros (que necesitan menos firmeza y mas adaptabilidad) que en zonas como la lumbar que necesitan un cierto apoyo para conservar la curva natural de la espalda durante el sueño.
firmeza comparativa nucleo firmeza uniforme nucleo evolution
Adaptabilidad: La adaptabilidad es muy importante por lo que deciamos en el ultimo parrafo del punto anterior. Así la adaptabilidad de los materiales ayudan a mantener una correcta posición de la espalda en una superficie plana.
Los materiales de menos a mas adaptabilidad son:
Muelles -> Espumas convencionales -> Latex -> Espumas Viscoelasticas.
La combinación ideal es una base de soporte firme y que tenga en cuenta las diferentes zonas del cuerpo, complementado con una capa de material mas adaptable.
El grosor de la capa superior adaptable dependerá principalmente del peso, entendiendo que a mayor peso mayor debería ser dicha capa para que la capa inferior menos adaptable no empuje en exceso en las zonas mas pesadas del cuerpo.
Adaptabilidad del material viscoelastico, tiempo de recuperación de la forma

.

Sensación Térmica: Todos no tenemos una percepción igual de la temperatura y hay personas que no pueden aguantar el calor y otras que se mueren de frio a la mas mínima. En los colchones estas sensaciones son básicas a la hora de elegirlo y acertar, las personas calurosas deben tender a elegir un punto de firmeza mayor ya que la superficie de contacto con el colchón en sistemas de firmeza alta es menor que en los de firmeza muy baja, siempre entendiendo que es básica la higiene postural y que para regular la temperatura tenemos otros medios (buenas sabanas de algodón, Tencel con poliuretano inducido, etc).

Existe la creencia errónea de que todos los colchones de muelles dan menos calor, pero eso no es cierto ya que la mayoría (si no todos) los colchones de muelles llevan capas superiores de espuma y acolchados con fibras, y son los mismos que en los colchones nuevos de espumas o latex. La variable que afecta pues es la firmeza principalmente.

De todas formas las espumas tienen dos formas diferentes de fabricación y las espumaciones moldeadas (producidas en un molde con la forma final) suelen dar mas calor por la mayor adaptabilidad y por tener una “piel” que hacen que sean menos transpirables que las espumaciones en continuo.

.

Resistencia y durabilidad: En el caso de los colchones de muelles la variable principal deberia ser el grosor y calidad de los muelles, pero es relativo ya que como veíamos al final del párrafo anterior, la mayoría de los colchones de muelles tienen una capa superior de espumación (convencional, latex o viscoelastico) que son las que marcaran con su grosor y densidad la calidad del colchón de muelles.

En el caso de las espumaciones, el factor principal para la durabilidad es la densidad de los materiales, en principio la densidad mínima recomendable en los colchones viscoelásticos es de 35 kg. para la base y 55 kg. para la capa superior de viscoelástica.

.

Bueno, como podéis ver hay varias variables físicas (estas y otras que por no resultar pesados no vamos a enumerar, ademas de ser mas secundarias) a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor colchón pero una de las mas importantes es tener “feeling” con él, por ello es muy importante probarlo el tiempo necesario en el punto de venta o incluso mejor probarlo una noche entera (en Viscoform damos la opción de probarlos sin coste* en alguno de los hoteles que disponen de nuestros colchones).

Tambien tenemos en nuestra web un asistente que teniendo en cuenta nuestra experiencia te recomienda entre los sistemas de descanso que fabricamos cual es el que mejor se adaptaria a ti… lo quieres probar? Asistente – mira cual es la mejor opción para ti y cuentanoslo

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies